Vejledning

Vi gør vores elever klar til fremtiden

Forsiden » Undervisning » Vejledning

Vejledning

På Haarby Efterskole er uddannelsesvejledning en integreret del af efterskoleåret. Vi stræber efter, at alle elever bliver afklarede med deres fremtidige uddannelsesvalg og tilpasser hvert vejledningsforløb til den enkelte elev – uanset hvor mange vejledningssamtaler, det kræver.

Vi ser den enkelte elev

Ingen af vores elever er ens. Det er deres fremtidsdrømme heller ikke. Derfor tilpasser vi vores vejledningstilbud til den enkelte elev, så alle får den vejledning, de har behov for. Vi sætter uddannelsesvejledningen på skoleskemaet og afholder en lang række vejledningsaktiviteter i løbet af hele skoleåret. Hvis eleven er uafklaret eller har brug for særlig hjælp, tilbyder vi et ubegrænset antal vejledningssamtaler.

I løbet af skoleåret afvikler vi bl.a.:

  • Kollektiv- og gruppevejledning
  • Minimum 1 individuel vejledningssamtale pr. elev
  • En vejledningsdag, hvor eleverne får besøg udefra af f.eks. af vejledere fra Syddansk Erhvervsskole og HF Søfart.
  • En uddannelses- og jobaften, hvor elevernes forældre kommer og fortæller om vejen – og omvejene – til deres karriere
  • Obligatorisk brobygning.
  • OSO – eller Obligatorisk Selvvalgt Opgave, hvor eleverne laver en større opgave om deres fremtidige karriere.
  • Rettidig hjælp til ansøgningsprocedurerne på optagelse.dk

Engagerede vejledere der kender elevens behov

Uddannelsesvejledning er en tillidssag. Vi lægger vægt på, at eleverne skal turde stille spørgsmål og være trygge ved at søge vejledning om deres uddannelsesmuligheder. Derfor er vores vejledere ikke kun vejledere; de er også lærere på skolen og kender dermed eleverne både fagligt, personligt og socialt. Sammen med faglærere og kontaktlærere danner vejlederen et team omkring eleven for at skabe et overblik over elevens specifikke udfordringer og muligheder.

Vi anser vejlederne som elevens advokater, hvis vigtigste opgave er at støtte eleven i vedkommendes uddannelsesvalg, og vi inddrager selvfølgelig også forældrene i dialogen om elevens uddannelsesønsker.

Vejledning 24/7

Vejlederne står altid til rådighed på Haarby Efterskole, og vejledningen foregår ikke udelukkende ved de fastlagte samtaler, men er en løbende proces, hvor elever sagtens kan kigge forbi lærerværelset eller få svar på evt. spørgsmål, når vejlederne er på vagt.  Vi har naturligvis fokus på uddannelsesvejledning hele skoleåret, og vejleder eleverne helt frem til sommerferien, hvis der er behov for det.