Fag på Haarby Efterskole

På Haarby Efterskole kan du bl.a. vælge mellem seks sprogfag - Cambridge engelsk er ét af dem...

Forsiden » Undervisning » Fag på HE

Fag på HE

Har du ambitioner? Det har vi! Er du flittig og seriøs? For det er vi!

På Haarby Efterskole vil du opleve inspirerende og studieforberedende undervisning på et udfordrende fagligt niveau, så du – uanset dit faglige niveau – vil udvikle og styrke dine faglige kompetencer.

På vores idrætslinjer vil du træne fire gange om ugen og desuden deltage i kampe, turneringer eller opvisninger.

I vores 10. klasse skal du vælge én af vores fire idrætslinjer og én af vores fire studieretninger, så du kan fordybe dig i det, netop du interesserer dig for.

Desuden tilbyder vi en bred vifte af sprogfag – Cambridge English, Göethe tysk, fransk og spansk – og naturligvis de obligatoriske fag på FP10-niveau samt en lang række valgfag, som du kan læse om herunder.

Vores lærere og trænere brænder for deres fag og sport, så derfor kan du forvente målrettet, spændende og lærerig undervisning – både i klasseværelset og på banen.

Formålet med undervisningen
Med undervisningen forsøges gennem et motiverende og inspirerende læringsunivers at fremme elevernes oplevelse og forståelse af diverse æstetiske tekster, det gælder såvel litteratur som medietekster. Derudover forsøges at fremme elevernes forståelse af sprog og kommunikation som både personligt og kulturelt redskab.

Selve undervisningen
I dansktimerne dykker vi ned i sprogets univers, vi analyserer, debatterer, skriver og tænker kloge tanker…
Vi forsøger at gøre undervisningen varierende, udfordrende og lærerig, samtidig har vi også fokus på at inddrage IT, såvel i det skriftlige arbejde som i det mundtlige.

Eksamen
Ud over at lede mod en FS10 prøve i dansk skriftlig og mundtlig, er undervisningen baseret på at være forberedende til ungdomsuddannelserne.

Formålet med undervisningen
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne får tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Eleverne skal blandt andet lære at reflektere, perspektivere og vælge den mest hensigtsmæssige metode i givne situationer og forstå, at matematikken er et redskab til problemløsning.

Selve undervisningen
Udover faglige færdighedsmål arbejder eleverne også med de matematiske kompetencer, hvor der især sættes fokus på, hvordan IT kan bruges til at opstille matematiske modeller, og hvordan eleven kan bruge IT værktøjer til at beskrive og formidle deres besvarelser.

Eksamen
De går alle til FP10 eksamen i både mundtligt og skriftligt matematik.

Formålet med undervisningen
er at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå, tale samt skrive engelsk, og giver dem indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Selve undervisningen
er karakteriseret ved varierende arbejdsformer, dialog og løbende formativ feedback. Indholdet er bygget op omkring 4-5 spændende og vedkommende emner som fx Human Rights, Technology Today & Tomorrow, Changing the World og Planet Earth. Materialerne er altid aktuelle, IT indgår i hvert modul og undervisningssproget er selvfølgelig engelsk.

Eleverne arbejder alene, parvis og i grupper, hvor deres aktive deltagelse og også bevægelse er i fokus. Både ift. mundtlige diskussioner, lytte-, grammatik- og skriftlige opgaver, lærer eleverne at forholde sig til både deres egen og kammeraternes læring og at give hinanden konstruktiv feedback.

Eksamen
De går alle til FP10 eksamen i både mundtligt og skriftligt engelsk.

Formålet med undervisningen
er at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der øger deres evne til at forstå, tale samt skrive engelsk, samt træning til at tilegne sig specifik information fra faktuelle tekster. Vi lægger stor vægt på, at eleverne udvikler evnen til at udtrykke sig klart og præcist og dermed anvender sproget på et højt niveau.

Selve undervisningen
er karakteriseret ved varierende arbejdsformer, dialog og løbende formativ feedback. Indholdet er bygget op for at bedst forberede eleverne til den kommende eksamen fra Cambridge University. Vi gør meget ud af at styrke elevernes skriftlighed både i formelle og uformelle kontekster.

Materialerne er altid aktuelle, IT indgår i hvert modul og undervisningssproget er selvfølgelig engelsk.

Eleverne arbejder alene, parvis og i grupper, hvor deres aktive deltagelse og også bevægelse er i fokus.

Eksamen
Faget afsluttes med en internationalt anerkendt eksamen, der fastsættes af Cambridge University og svarer til den statskontrollerede eksamen for 16-årige elever i Storbritannien. Prøven er den såkaldte IGCSE-eksamen, der står for “International General Certificate of Secondary Education”.

En bestået IGCSE-eksamen anerkendes af arbejdsgivere over hele verden og giver adgang til mere end 800 uddannelsesinstitutioner i 150 lande verden over.

Cambridge eksamen består af både læse-, lytte- og skriveøvelser, samt en mundtlig prøve uden anvendelse af hjælpemidler.

Formålet med undervisningen
er at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå, tale samt skrive tysk, og som giver dem indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Herved styrkes både deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Selve undervisningen
Er karakteriseret ved varierende arbejdsformer: i par, i grupper, dialog, elevoplæg, online, musik, spil/lege, eksamenstræning og løbende formativ vurdering. Der er fokus på aktiv elevdeltagelse og refleksion over egen læring.

Indholdet er delt op i 4 for unge relevante emner, materialerne er altid aktuelle og undervisningssproget er hovedsageligt tysk.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Eksamen
De går alle til FP10 eksamen i både mundtligt og skriftligt tysk.

Formålet med undervisningen
er på en anderledes, mere brugbar og motiverende måde at træne sig i at lytte, læse, skrive og tale tysk i realistiske og vedkommende hverdagssituationer.

Selve undervisningen
Her er ikke noget pensum, og Goethe tysk har en yderst kommunikativ tilgang til sproget, hvilket betyder, at der ikke er for meget fokus på grammatikken! Den bliver lagt ind som en naturlig del af træningen af de andre kompetencer.    

Materialerne er altid aktuelle, IT indgår i hvert modul og undervisningssproget er selvfølgelig tysk.

Eleverne arbejder alene, parvis og i grupper, hvor deres aktive deltagelse og også bevægelse er i fokus.    

Eksamen
De fleste af vores elever ligger omkring niveau A2 til B1 inden for den fælles europæiske referenceramme for sprog (fra A1 (begynder) til C2 (næsten modersmål)). Som udgangspunkt er eksamen på niveau A2, men der er mulighed for i samråd med læreren at vælge et højre niveau. Den skriftlige prøve består af en skrive-, læse- og lyttedel. Den mundtlige prøve er en par-prøve, og eleven har medindflydelse på valget af egen eksamenspartner.

Formålet med undervisningen
er at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå, tale samt skrive fransk, og som giver dem indsigt i kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande. Herved styrkes både deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Selve undervisningen
Er karakteriseret ved varierende arbejdsformer: i par, i grupper, dialog, elevoplæg, online, musik, spil/lege, eksamenstræning og løbende formativ vurdering. Der er fokus på aktiv elevdeltagelse og refleksion over egen læring.

Indholdet er delt op i 4 for unge relevante emner, materialerne er altid aktuelle og undervisningssproget er hovedsageligt fransk.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Eksamen
De går alle til FP10 eksamen i både mundtligt og skriftligt fransk.

Formålet med undervisningen
Spanskundervisningen er som udgangspunkt på begynderniveau. Gennem undervisningen vil eleverne opnå viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og skrive spansk på et begynderniveau, samt føre små samtale på spansk. Derudover vil de i faget få et kendskab til kultur- og samfundsforhold i Spanien og Sydamerika.

Selve undervisningen
I undervisningen bruges et begynder-bogsystem, der suppleres med andet materiale, sangtekster og film. Undervisningen består af såvel læsning af tekster, udformningen af egne små tekster, som grammatiske øvelser.

Eksamen
I forbindelse med den afsluttende prøver for 10. klasse afholdes en intern skriftlig prøve i spansk af halvanden times varighed. Prøven fremstilles af skolens spansklærer med det formål, at eleverne får mulighed for at teste deres opnåede kunne i forhold til sproglige og grammatiske forståelse af det spanske sprog.