Ordblindhed / dysleksi

I Danmark er ca. 7% af befolkningen ordblinde. Det svarer til ca. 400.000 danskere.
Derfor forventer vi også, at en tilsvarende del af vores elever
har udfordringer i forhold har udfordringer i forhold til at læse, stave og skrive.

Forsiden » Undervisning » Hvad er ordblindhed?

Hvad er ordblindhed?

📣 Få teksten læst højt

”Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som har et neurobiologisk grundlag. Dysleksi består i vanskeligheder med at tilegne sig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at udnytte skriftens alfabetiske princip (lydprincippet). Disse vanskeligheder skyldes typisk problemer med opfattelse og hukommelse for sproglyde, som normalt ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder eller mangelfuld undervisning. Dysleksi kan føre til vanskeligheder med læseforståelse og til færre læseerfaringer, som kan begrænse tilegnelsen af ordforråd og Baggrundsviden”. (International Dyslexia Association, IDA).

Hvis du er ordblind og vil gå på Haarby Efterskole.

Vi har ikke en særlig klasse for elever med dysleksi. Vi tror på, at elever med ordblindhed godt kan følge vores undervisning. Det kræver dog, at man erkender man har udfordringer ift. at læse tilpas hurtigt og stave rigtigt mv. og ikke mindst, at man er motiveret for at anvende de hjælpemidler vi tilbyder.

Vi er ikke eksperter ift. unge med dysleksi, derfor har vi lavet et samarbejde med VUC i Glamsbjerg.

Samarbejde med dygtige og uddannede ordblindeundervisere fra VUC- Glamsbjerg.

VUC tilbyder at teste elever og samtidig laver VUC et kursusforløb, hvor de unge  bl.a. lærer at blive fortrolig med de forskellige hjælpemidler, opbygge tro på egne evner og opbygge de nødvendige faglige kompetencer, så man som ordblind elev kan følge undervisningen på skolen.

Du skal selv medbringe din computer. Vi køber relevante programmer.

Er du forældre til en ung med dysleksi?

Nota har lavet denne lille ’Forældreguide’, som giver et godt indblik i, hvad Nota er.

Vi anbefaler, at alle med dysleksi bliver medlem af Nota – og det er ganske gratis.

Vidste du at:

  • Ordblindetesten tager ca 20-30 min at lave.
  • Hvis du er ordblind får du adgang til Nota, som har stort set alle bøger. De er bl.a. indlæst, så man kan få læst teksten højt.
  • Der findes rigtig mange hjælpemidler? Tjek nogle af dem ud her.
  • Ordblindhed ikke har noget med intelligens at gøre? Ellers kan du prøve at tjekke dette link.

Vil du vide mere, kan du evt. læse her

Læs også

Hvis du bliver elev på Haarby Efterskole og gerne vil testes for dysleksi / ordblindhed og hvis du gerne vil takke ja til vores kursusforløb skal du lige læse og underskrive disse dokumenter:

Forældrebrev

Folder – Spot en ordblind

Samtykkeerklæring (til at der må foretages en test – Skal underskrives af forældre)

Samtykkeerklæring (videregivelse – Skal underskrives af forældre)

Tro og love

Er du i tvivl?

Hvis du stadig er i tvivl om Haarby Efterskole er den rigtige efterskole for dig og om du tror vi kan hjælpe med evt. ordblindhed – så kontakt forstander Steen Fuglsang – sbf@haarbyefterskole.dk – 20609095