Tilmelding

Er du klar til et år fyldt med fællesskab og oplevelser?

Forsiden » Tilmelding

Tilmelding

Du og din familie kan tilmelde dig herunder. Tilmeldingen er først endelig, når skolen efterfølgende skriftligt har bekræftet den. Har du spørgsmål til tilmeldingen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Senere i forløbet får du og dine forældre tilbud om et infomøde (med andre kommende elever) eller et skolebesøg, hvor I kan få (endnu) en rundvisning. Under besøget snakker vi om de rammer, vi har på Haarby Efterskole og afstemmer forventninger til opholdet.

Du skal samtidig med tilmeldingen betale et indmeldelsesgebyr på kr. 1000,00.
Indmeldelsesgebyret på de 1000 kr. tilbagebetales ikke.

Beløbet indbetales på konto: regnr. 2024 ktnr.: 7985705113 – og mærkes med skoleår+elevnavn.

Se om der er ledig plads og beregn din pris
www.efterskolerne.dk kan du se, om der er ledige pladser og beregne, hvad du selv skal betale (din egenbetaling) for et efterskoleophold på Haarby Efterskole efter elevstøtte fra staten er fratrukket.

Hvornår skal man melde sit barn ind?
Vi har lige nu stor søgning til vores skole. Omkring Efterskolernes Dag (sidste søndag i september) er stort set alle pladser til det kommende skoleår besat. Det er derfor vores anbefaling, at man melder sit barn ind senest 1. september allerede året før, barnet skal på efterskole. 

Når du har fået en plads
Når I har bestemt jer for, at det skal være Haarby Efterskole, vil I løbende blive orienteret om det skoleår, I er tilmeldt. Særligt perioden efter jul året før I starter, vil vi sende jer informationer mv.

Betaling:
Første rate til jeres efterskoleår forfalder 1. juni (i det skoleår, hvor eleven starter i august).

Tilmeldingsformularer:
Du skal tilmelde dig digitalt ved at benytte et af nedenstående links. Når du har tilmeldt dig, vil du snarest høre fra skolen om det videre forløb.

Skoleåret 2020/21

Skoleåret 2021/22

Skoleåret 2022/23

Skoleåret 2023/24

Skoleåret 2024/25

Skoleåret 2025/26

Skoleåret 2026/27