• Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Tysk

Formålet med undervisningen

er at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder således, at de forstår talt og skrevet tysk og selv kan udtrykke sig både mundtligt og skriftligt.

Derudover giver undervisningen eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og styrker dermed deres internationale forståelse og forståelse af vores egen kultur.

Med dette for øje tilstræbes det, at eleverne har medindflydelse, og at undervisningen er så varieret som muligt. Vi arbejder i grupper, med elevoplæg, internettet, eksamenstræning, rollespil, musik & lege.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram