• Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Fransk

På Haarby Efterskole har vi ikke fransk for begyndere - vi har fransk for de elever, som har haft det senest siden 7. klasse, og som ønsker at forbedre deres færdigheder heri.

Formålet med franskundervisningen
er at bygge videre på de færdigheder eleverne allerede har tilegnet sig. Eleverne skal nu opnå kundskaber og færdigheder således, at de forstår talt og skrevet fransk, samt selv kan udtrykke sig både mundtligt og skriftligt.

Derudover giver undervisningen eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og styrker dermed deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Der undervises ikke ud fra et fast bog system, men pensum sammensættes af nyere og for de unge relevante tekster, således at undervisningen desuden er så varieret som muligt. Vi arbejder i grupper, med elevoplæg, internettet, eksamenstræning, rollespil, musik & lege.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne finder og bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram