• Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Engelsk

Formålet med undervisningen
er at udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog, sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen giver indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og styrker dermed deres internationale forståelse og forståelse af vores egen kultur.

Undervisningen tager udgangspunkt i de krav, som Undervisningsministeriet stiller. Det betyder, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder i engelsk, således at de taler, læser, skriver og forstår engelsk.

Engelsk er desuden det sprog, der anvendes under udvekslingsprogrammet. Det øger elevernes kommunikative færdigheder at stå i situationer, hvor deres modersmål ikke slår til, og hvor udvekslingsvennen ikke har samme basisviden.

Engelsk er et vigtigt redskab
i nutidens erhvervsliv, hvilket stiller ekstra krav til elevernes indsats i engelskundervisningen

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram