• Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag
cambridge engelsk på haarby efterskole

Cambridge Engelsk

Haarby Efterskole er Cambridge Associate School og certificeret til at undervise i Cambridge engelsk.

Formålet med undervisningen
er en markant udvidelse af elevernes ordforråd samt træning af deres evne til at tilegne sig information i f.eks. køreplaner, aviser og brugsanvisninger. Vi lægger stor vægt på, at eleverne udvikler evnen til at udtrykke sig klart og præcist og dermed anvender sproget på et højt niveau.

Selve undervisningen
Cambridge adskiller sig væsentligt fra den traditionelle sprogundervisning. Pensum er fastsat af Cambridge University, men den enkelte skole vurderer selv, hvordan man bedst forbereder eleverne til den kommende eksamen.

På Haarby Efterskole gør vi meget ud af at styrke elevernes skriftlighed, fordi vi erfaringsmæssigt ved, at det er her de største problemer ligger, og fordi danske unge som udgangspunkt er meget dygtige til den mundtlige del. Da eksamenen, udover en skriftlig og mundtlig del, også indeholder en lyttedel, lægger vi ligeledes stor vægt på at træne færdighederne i at lytte og forstå. Eleverne lærer også at "skimme/skanne", hvilket gør dem i stand til hurtigt at overskue en tekst og finde de væsentligste informationer, ligesom deres evne til at udtrykke sig kort og præcist bliver opøvet.

Vi beskæftiger os næsten udelukkende med faktuelle tekster – fra lærebøger, aktuelle avisartikler, brochurer, statistisk materiale og reklamer.

International anerkendt eksamen
Faget afsluttes med en internationalt anerkendt eksamen, der fastsættes af Cambridge University og svarer til den statskontrollerede eksamen for 16-årige elever i Storbritannien. Prøven er den såkaldte IGCSE-eksamen, der står for "International General Certificate of Secondary Education"

IGCSE-kurser er kendt for at udvikle kritiske uddannelsesmæssige færdigheder såsom genkaldelse af viden, mundtlighed, problemløsning, initiativ, teamsamarbejde og undersøgende færdigheder.

En bestået IGCSE-eksamen anerkendes af arbejdsgivere over hele verden og giver adgang til mere end 800 uddannelsesinstitutioner i 150 lande verden over.

IGCSE har præcis den samme værdi som den engelsk GCSE når det gælder adgang til højere lærer-anstalter og arbejdspladser i England:

  • IGCSE er sammenlignelig med den engelske O-niveau eksamen
  • IGCSE har et særdeles godt renommé på de internationale skoler rundt om i verden
  • En god karakter (C eller derover) i ”English as a Second Language” giver adgang til næsten alle universiteter i England og mange i USA, Canada og Australien, som bevis på, at eleven har tilstrækkelige engelskkundskaber til at kunne følge undervisningen det pågældende sted.

Eksaminationen afholdes i april eller maj og bliver rettet og vurderet i England. Det betyder, at resultaterne først foreligger i august.

Optagelse på Cambridge engelsk
forudsætter, at eleven deltager i og består en lille test, som afholdes før skolestart. Eleverne kan deltage i enten det ene eller begge fag. Er man tilmeldt skolen og optaget på International Studieretning, har man også Cambridge engelsk.

På Haarby Efterskole tilbyder vi engelsk som IGCSE-fag, og vi indstiller alle vore elever til den udvidede eksamen, hvor man kan opnå alle karakterer rangerende fra A* til G.

Selve Cambridge eksamen
er også anderledes. Mens man i Danmark skal skrive stil og ud fra en ukendt tekst vise mundtlige færdigheder, så indeholder Cambridge eksamen både læse-, lytte- og skriveøvelser uden anvendelse af hjælpemidler.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram