• Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Haarby Efterskoles vision

Haarby Efterskole vil kendes for vores evne til at skabe et trygt miljø, hvor eleverne er involveret i deres egen personlige, sociale og faglige udvikling. Vi ønsker at blive valgt for vores evne til at skabe gode vilkår for udvikling af kompetencer, som skaber livsduelige mennesker.

 

Vi vil være kendt som efterskolen, hvor man arbejder seriøst og ambitiøst med at forberede eleverne optimalt til de efterfølgende ungdomsuddannelser. Vores fokus på faglig fordybelse skal kendetegnes ved, at alle elever mærker et fagligt løft og bliver i stand til at reflektere over deres egen læring - alene og sammen med andre. Dette skal komme til udtryk i både det sportslige fokus og i det boglige arbejde.

 

Som arbejdsplads vil Haarby Efterskole være et sted, hvor alle ansatte udvikler sig kontinuerligt. Gennem samarbejde og kompetenceudvikling søger vi at udvikle på læreprocesser, hvor dialog, samskabelse, kreativitet og relationelle kompetencer er i højsædet. Eleverne skal kunne genkende disse aspekter i deres hverdag.

 

Haarby Efterskole vil være en moderne efterskole med tidssvarende faciliteter, der samtidig lader sig inspirere af tidens tendenser indenfor pædagogik og didaktik. Vores pædagogiske praksis skal afspejle den samtid vi er en del af, og bære præg af kompetente medarbejdere og motiverede elever.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram