• Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Haarby Efterskoles Værdigrundlag

I vores daglige arbejde på Haarby Efterskole har vi altid tre værdier med i baghovedet. Med afsæt i værdierne; anerkendelse, udfordring og refleksion forholder vi os til undervisning, udvikling, konfliktløsning og tilrettelæggelse af arbejdsgange. Vi ser disse værdier som dele af værdi-par, der hver især indeholder spændingsfelter, som altid danner udgangspunkt for vores relationelle arbejde. 

 

Vi forsøger altid at anerkende den enkelte og at se, høre og forsøge at forstå, hvordan virkeligheden ser ud fra hans/hendes side. Samtidig har vore valg i hverdagen og gennem livet konsekvenser for os selv og de fællesskaber, vi indgår i; Derfor skal der altid ske en afvejning mellem individuelle hensyn og hensynet til det spirende og forpligtende fællesskab.

Vores hensigt er altid at udfordre, fordi vi tror på, at vi udvikler os, når vi tør træde ud af vores tryghedszone. Samtidig er vi bevidste om, at forudsætningen for at turde gå derud er, at vi grundlæggende føler os trygge i alle læringsprocesser.

Vi kræver af os selv og hinanden, at vi reflekterer over praksis, og at der altid er plads til at undres og stille spørgsmål. Vi tror på værdien af traditioner, hvor det giver mening, men tager hele tiden stilling til, om de skal fornyes eller reproduceres.

"Man lærer at åbne sig på andre måder. Jeg var meget indelukket før jeg kom pga nogle ting, der er sket i min fortid. Her kan man ikke gå og gemme sig og være ked af det. Der kommer altid nogen og spørger til dig. Nu kan jeg åbne mig meget mere overfor andre" (elevcitat)

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram