• Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Haarby Efterskoles mission

Haarby Efterskole tilbyder 10. klasse i et anerkendende undervisnings- og læringsmiljø, hvor der er fokus på sport, faglig fordybelse og fællesskabende oplevelser. Hos os er det trygge miljø og de gode relationer afsættet for aktiv deltagelse i fællesskabet.

Vi motiverer til udvikling, så eleverne efter 10. klasse på HE, føler sig afklarede og parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. For at sikre udvikling for den enkelte, udfordrer vi vores elever i personlige, sociale, faglige og fysiske sammenhænge. Fagligheden på Haarby Efterskole skal ses i dette lys, og vi forpligter os på at arbejde med hver enkelt elevs potentialer. Derfor arbejder vi på at øge bevidstheden omkring egen læring, trivsel og sundhed.

På Haarby Efterskole har vi fokus på at fremme den enkeltes vilkår for at indgå i sociale sammenhænge. Derfor er vi opmærksomme på, hvordan de hver især indgår i fællesskabet og sammen med andre udvikler sig. I dannelsen af vores elever, betragter vi det som væsentligt, at de bliver i stand til at reflektere over og handle ansvarsfuldt i forhold til egne og omverdenens værdier.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram