Værdier, mission og vision

Vi forbereder vores elever på fremtiden!

Forsiden » Om skolen » Værdier, mission og vision

Værdier, mission og vision

På Haarby Efterskole går vi til kamp mod perfektionismen og fejrer fejltagelserne. For vi tror på, at fejl er et middel til at udvikle sig, vokse og lære. Et år på vores efterskole skal hjælpe eleverne med at finde svar på, hvem de er, og hvad de vil med deres liv.

Anerkendelse og fællesskab
På Haarby Efterskole oplever mange elever for første gang at være del af et forpligtigende fællesskab, hvor alle er afhængige af hinanden. I løbet af efterskoleåret ser eleverne hinanden agere i mange forskellige situationer og oplever hinandens forskelligheder og uenigheder på helt tæt hold. Vi forsøger altid at anerkende den enkelte elev og sætte os ind i, hvordan virkeligheden ser ud fra vedkommendes perspektiv. Det er vigtigt for os, at alle bliver set og hørt, samtidig med at alle elever skal lære at tage hensyn til andre og finde deres rolle i fællesskabet.

Refleksion og reproduktion
Hos os er der ingen dumme spørgsmål. Tværtimod. Vi lægger stor vægt på hele tiden at stille spørgsmålstegn ved det, vi gør og derved udfordre vores vaner og traditioner. Vi tror på værdien af traditioner, hvor det giver mening, men tager hele tiden stilling til, om de skal fornyes eller reproduceres. Vores elever skal opleve, at vi er åbne over for input og reflekterer over dem -og at vi sammen kan definere og udvikle skolen–og hinanden. Vi tror ikke på perfektionisme og stræber efteratskabe trygge omgivelser for vores elever, hvor fejl giver mulighed for refleksion og dermed faglig, personlig og social udvikling. Både i og udenfor klasselokalet.

Udfordring og tryghed
Vi udfordrer vores elever fagligt, sportsligt, personligt og socialt. For vi tror på, at udviklingen sker, når man træder ud af sin tryghedszone. Samtidig er vi bevidste om, at forudsætningen for at tage imod en udfordring er, at man føler sig tryg. Derfor står vi altid klar til at gribe eleverne og støtte dem, hvis udfordringerne bliver for store.Kontaktgrupperne på Haarby Efterskole fungerer som elevernes trygge familie og kontaktlærerne som deres bonusforældre,som de altid kan søge råd hos. Vores mål er nemlig, at eleverne aldrig skal føle sig alene –og at de føler sig så trygge, at de kan tackle diverse lærerige udfordringer.

Haarby Efterskole tilbyder 10. klasse i et anerkendende undervisnings- og læringsmiljø, hvor der er fokus på sport, faglig fordybelse og fællesskabende oplevelser. Hos os er det trygge miljø og de gode relationer afsættet for aktiv deltagelse i fællesskabet.

Vi motiverer til udvikling, så eleverne efter 10. klasse på HE, føler sig afklarede og parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. For at sikre udvikling for den enkelte, udfordrer vi vores elever i personlige, sociale, faglige og fysiske sammenhænge. Fagligheden på Haarby Efterskole skal ses i dette lys, og vi forpligter os på at arbejde med hver enkelt elevs potentialer. Derfor arbejder vi på at øge bevidstheden omkring egen læring, trivsel og sundhed.

På Haarby Efterskole har vi fokus på at fremme den enkeltes vilkår for at indgå i sociale sammenhænge. Derfor er vi opmærksomme på, hvordan de hver især indgår i fællesskabet og sammen med andre udvikler sig. I dannelsen af vores elever, betragter vi det som væsentligt, at de bliver i stand til at reflektere over og handle ansvarsfuldt i forhold til egne og omverdenens værdier.

Haarby Efterskole vil kendes for vores evne til at skabe et trygt miljø, hvor eleverne er involveret i deres egen personlige, sociale og faglige udvikling. Vi ønsker at blive valgt for vores evne til at skabe gode vilkår for udvikling af kompetencer, som skaber livsduelige mennesker.

Vi vil være kendt som efterskolen, hvor man arbejder seriøst og ambitiøst med at forberede eleverne optimalt til de efterfølgende ungdomsuddannelser. Vores fokus på faglig fordybelse skal kendetegnes ved, at alle elever mærker et fagligt løft og bliver i stand til at reflektere over deres egen læring – alene og sammen med andre. Dette skal komme til udtryk i både det sportslige fokus og i det boglige arbejde.

Som arbejdsplads vil Haarby Efterskole være et sted, hvor alle ansatte udvikler sig kontinuerligt. Gennem samarbejde og kompetenceudvikling søger vi at udvikle på læreprocesser, hvor dialog, samskabelse, kreativitet og relationelle kompetencer er i højsædet. Eleverne skal kunne genkende disse aspekter i deres hverdag.

Haarby Efterskole vil være en moderne efterskole med tidssvarende faciliteter, der samtidig lader sig inspirere af tidens tendenser indenfor pædagogik og didaktik. Vores pædagogiske praksis skal afspejle den samtid vi er en del af, og bære præg af kompetente medarbejdere og motiverede elever.