Forsiden » Om skolen » Skolekreds

Skolekreds

Haarby Efterskole – Sport & Studieretninger opstod i 1998 som resultat af lokale kræfter, båret af ildsjæle med stort engagement.

Haarby Efterskole tilbyder 10. klasse i et anerkendende undervisnings- og læringsmiljø, hvor der er fokus på sport, faglig fordybelse og fællesskabende oplevelser. Hos os er det trygge miljø og de gode relationer afsættet for aktiv deltagelse i fællesskabet.

Loven om de frie skoler foreskriver, at der bag hver skole skal være en skolekreds. Skolekredsen er skolens øverste myndighed. På den årlige generalforsamling i foråret vælger skolekredsen repræsentanter til bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for skolens drift. At være medlem af en skolekreds betyder, at man er med til at gøre en forskel for en masse unges afslutning af grundskoleforløb og overgangen til ungdomsuddannelse. Alle myndige personer med interesse for skolen er velkomne i skolekredsen.

Vi har fortsat brug for skolekredsens styrke. Skolekredsen er vores garant for, at vi stadig vil være forankret i den folkelig tradition, som er kendetegnet de frie skoler.

Haarby Efterskole er i konstant udvikling og det er vigtigt at den udvikling der sker på skolen er med opbakning fra og i dialog med skolens bagland.

Som medlem af Haarby Efterskoles skolekreds har du mulighed for at få indflydelse på skolens hverdag og det pædagogiske arbejde.

Du vil løbende blive orienteret om livet på skolen og derudover bliver medlemmer inviteret til:

  • Årets teaterforestilling
  • Generalforsamlingen
  • Foredrag/koncerter (med egenbetaling)

På siden “Det sker” kan du følge med i aktuelle arrangementer.

Det koster kr. 50.- pr. år at være medlem af skolekredsen og du melder dig ind ved at sende en mail til he@haarbyefterskole.dk eller ved at kontakte Mette Hussak Marxen på 64733310.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i skolekredsen.