Formelt

Årsplan, lovkrav og samarbejdspartnere

Forsiden » Om skolen » Formelt

Formelt

Skolens vedtægter à 3.11.1997 og godkendt af UVM 7.1.1998

Værdigrundlag

Årsplan på skemaer fra uvm.dk

Indholdsplan 2020-2021

Evaluering og opfølgningsplan
– Undersøgelsen giver ikke anledning til at planlægge større ændringer

Selvevaluering
Selvevaluering foråret 2019

Folkeskolens prøver
Vi har ikke 9. klasse. Resultater fra 10. klasse kan findes under Nøgletal nederst på siden.

Særligt undervisningstilbud
Fremgår af velkomstsiden

Inklusionstilbud
Fremgår af indholdsplan

Strategi for vejledningsindsats
Fremgår af indholdsplan

Undervisningsmiljøvurdering
Undersøgelse blandt eleverne

Vores anti-mobbestrategi
Anti-mobbestrategi 2020

Væsentlige fremhævelser af vores undervisningstilbud*
Vi har kun 10. klasse. Elever skal have en idrætslinje og en studieretning

Nøgletal
Overgangsfrekvens til anden uddannelse
Gennemsnit
Prøvekarakterer
Tal fra Undervisningsministeriet