Ledige stillinger

Drømmer du om et efterskolejob?

Forsiden » Om skolen » Ansatte » Ledige stillinger

Ledige stillinger

Haarby Efterskole søger 2 kompetente lærere - gerne én med terapeutisk efteruddannelse.

Haarby Efterskole er i meget positiv udvikling, og derfor søger vi to lærere til fastansættelse pr. 1. august 2019. Vores profil hviler på 2 ben – studieretninger og idrætslinjer, så hos os bliver eleverne udfordret både ift. det faglige og det idrætslige. Derfor vil du møde motiverede 10. klasses elever, og samtidig også unge som har brug for voksne, der anerkender dem og er stærke i at opbygge tætte og trygge relationer.

Hvis du bliver ansat på Haarby Efterskole, bliver du en del af en meget engageret og ambitiøs personalegruppe. Hvad enten du kommer til at undervise i FP10- eller andre fag, så forventer vi, at du er i stand til at skabe læring for dine elever gennem høj faglighed, varieret og inspirerende undervisning, formativ feedback, aktiv elevdeltagelse og tydelig klasseledelse. På Haarby Efterskole giver vi ikke karakterer for skriftlige afleveringer, men arbejder i stedet med løbende formativ feedback – eleverne arbejder med kammeratskabsvurdering, selvevaluering og naturligvis lærer-elev feedback og omvendt. Læring og elevens ”næste skridt” er i fokus i stedet for tal.

Vi har brug for, at du kan tilbyde flere af følgende kompetencer:

  • FP10 dansk, tysk og evt. matematik. Eleverne skal til FP10 prøve i faget.
  • Goethe tysk. Eleverne skal til A2/B1 prøve i faget.
  • Begynder spansk. Eleverne går til en intern prøve i faget.
  • Business Basics på vores business studieretning. Dette er et selvopfundet fag, hvor eleverne snuser lidt til afsætning, branding og økonomi.
  • Badminton. Vi mangler en træner på vores badmintonlinje, som skal være ansvarlig for linjen og træne eleverne 4 moduler ugentligt.
  • Evt. valghold.
  • Kontaktlærer for ca. 10 elever, hvor den primære opgave består i at være i dialog med eleverne om deres trivsel samt være bindeled mellem skolen og hjemmet.
  • Terapeutuddannelse.Haarby Efterskole ønsker vi at blive endnu bedre til at tage os af de elever, som i perioder har det svært. Derfor har vi brug for en terapeutuddannet person, som har erfaring med at støtte og hjælpe unge videre ved hjælp af samtaler og handleplaner.

Desuden skal vores kommende kollegaer være indstillet på at indgå i de forskellige efterskoleopgaver, der finder sted i løbet af året, såsom kreativt projekt, triatlon, adventurerace, sportsrejse og skitur m.m. Stillingen rummer ud over de nævnte opgaver aften-og weekendtilsyn.

Er du efterskolemenneske med stort E, og kan du stå på mål for vores værdier, vores ambitioner på elevernes vegne og vores pædagogiske / didaktiske pejlemærker, så send din ansøgning til nedenstående mail senest tirsdag d. 4. april 2019 kl. 12.00.

For mere information om stillingen bedes du kontakte forstander Steen Fuglsang på 20609095 eller viceforstander Marianne Billeskov Moss på 42150722. Læs mere om skolen her på hjemmesiden.

Ansøgningen sendes til  sbf@haarbyefterskole.dk. Mærk mailen med ”Ansøgning HE forår 2019”. Ansøgning og cv skal sendes i ét samlet pdf-dokument.

Løn og ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.