• Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Fysik

Formål: På Haarby Efterskole kan eleverne vælge at deltage i 10 klasses fysik/kemi, hvis de har bestået Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i faget. Der undervises i fysik i to moduler om ugen i første halvdel af efterskoleåret og et modul om ugen i sidste halvdel. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold, så de kan forholde sig til problemstillinger med et naturvidenskabeligt og teknologisk indhold. Undervisningen skal altså medvirke til at udvikle elevernes evner til at anvende naturvidenskabelige arbejds- og udtryksformer, så de øger deres viden om og forståelse af brugen af naturressourcer og den verden, de selv er en del af. Det er et krav, at alle elever afslutter året med 10. klasses prøven i fysik-kemi.

 

Indhold: I løbet af 10. klassetrin skal eleverne stifte bekendtskab med 4 relevante områder:

 

1.    Fysikkens og kemiens verden: kende til fysiske/kemiske begreber og modeller; redegøre for kemiske stoffer, materialer eller substanser; beskrive enkle atomkerneprocesser og analysere menneskeskabte indgreb i fx ozonlaget.

2.    Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse: kende til udviklingen af atommodeller og nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling; kende eksempler på at behovet for teknologi har fremmet udvikling af praktisk og teoretisk viden.

3.    Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund: kende til udvalgte ressourcers vej gennem produktionssystemet og til udvalgte detaljer i en eller flere produktionsvirksomheder; kunne vurdere energiplaner samt beskrive og forklare eksempler på energioverførsler med brug af begreber som virkningsgrad og energikvalitet samt være i stand til at sammenligne og argumentere for fordele og ulemper ved forskellige produktionsprocessor ud fra fx ressource- og energiforbrug.

4.    Arbejdsmåder og tankegange:  kunne formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser og vurdere resultater; vælge og benytte hensigtsmæssige instrumenter og laboratorieudstyr samt benytte fysisk og kemisk viden som er opstået ved teoretisk og praktisk arbejde.

Metoder: Undervisningen foregår i skolens eget fysik/kemi lokale, hvor undervisningen veksler mellem praktisk arbejde/forsøg samt teori. Eleverne arbejder såvel individuelt, parvis som i grupper og der lægges stor vægt på at eleverne kan relatere til emnerne og at disse har et samfundsmæssigt indhold.

 

Organisation: Der undervises i 10. klasses fysik/kemi i 2 x 80 minutter ugentligt i første halvdel af efterskoleåret og 1 x 80 minutter ugentligt i sidste halvdel.

 

Lærer: CK

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram