Se facebook opslag

Triathlon: træning og udfordringen

 

Formålet: Målet med triathlon er, at eleverne lykkes med at gennemføre et mål (i dette tilfælde en triathlon eller dele af en triathlon), som umiddelbart virker uden for rækkevidde. Ved at triathlonløb, i den enkeltes øjne, virker ekstrem vil vi gerne opnå den effekt, at ’man kan mere end man selv regner med. Vi oplever efter, at den enkelte har nået sit mål, at det har givet selvtilliden et løft. Desuden har den enkelte mærket opbakningen fra tilskuere - forældre og kammerater på skolen – og ved at have mærket opbakning i kampen på at gennemføre, føler eleverne et øget selvværd via opbakningens anerkendelse dér, hvor de har skullet kæmpe allermest. Denne opnåede selvtillid og dette øgede selvværd, har (i vores øjne) en overførselsværdi ift. de udfordringer vi gerne vil arbejde med, sammen med eleverne, skoleåret igennem.

Formål med træningen: Er at vi gerne vil lære eleverne deres krop at kende under og efter fysisk aktivitet. Det er ikke et mål at træne præstationsfremmende eller at perfektionere skiftene fra den ene disciplin til den anden, men et mål, at eleverne mærker, hvordan kroppen reagerer, når den udsættes for en specifik træning.

Indhold: Triathlontræning ses som et ’dannelsesfag’ i en idrætssammenhæng, hvor der lægges vægt på:

  1. at skabe en forståelsesramme for kroppen, når den er fysisk aktiv – deriblandt også træningen som kontrast og/eller supplement til den enkeltes linjeidræt
  2. at opbygge og forbedre forståelsen for, hvorledes man skelner mellem muskelømhed og skader
  3. at give indsigt i, hvordan kroppen forbedrer/udvikler sig selv, når den er fysisk aktiv
  4. at skabe de optimale vilkår for at komme videre derfra hvor den enkelte er
  5. at eleverne får en fornemmelse for, hvor den enkeltes største udfordringer er - efterhånden som de stifter bekendtskab med og prøver, de tre discipliner på egen krop

Træningen kulminerer i et triathlonløb fredag op til efterårsferien. Distancerne er 800 m. svømning, ca. 40 km. cykling og lige under 8 km. løb.

Niveau: Eleverne deles ud på syv hold efter resultaterne fra en Coopertest og en vurdering af, hvad der vil være bedst for den enkelte.

Metode: Undervisningen/træningen tager udgangspunkt i gruppen og veksler mellem discipliner. De tre første gange med fokus på én af de tre discipliner og derefter træningslektioner med disciplin-skift-disciplin. Undervisningen inddrager alle gange elementer af teknik, kropsforståelse og perspektivering til, hvordan man over tid kunne arbejde med forbedring af præstationer. Eleverne presses moderat ift. hvor de er – for nogle hold er det tekniske med til at give et pres, for andre distance og igen for andre det at arbejde med høj puls.

Organisation: Alle elever skal frem til efterårsferien have et modul om ugen med triathlontræning. Det vil typisk blive 6-8 moduler. Holdstørrelsen er på 14-18 elever.

Lærerne der forestår træningen er Kim Thynebjerg, Carsten Pedersen, Kristian Rud, Henrik Møller, Nikolaj Bruun, Martin Svane, Amelie Dunham og Berit Thynebjerg.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram