• Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Håndbold

Træning
Vi træner 3 gange 1 ½ time om ugen, og træningen er kendetegnet ved, at vi har stor fokus på den individuelle tekniske udvikling af spillerne. Vi forventer, at alle brænder for at spille håndbold, så vi kan træne med høj intensitet og godt humør. Vi er 2 trænere på gulvet til alle træninger, så der er mange muligheder for specialtræning, fx er specialtræning for målmænd et område, vi har særligt fokus på.

Den fysiske træning og herunder skadesforebyggende træning er også et område, vi prioriterer højt, og det indgår som et naturligt element af den daglige træning. En del af den grunlæggende fysiske træning vil også foregå i valgidrætsmodulet i form af triathlontræning.

Den taktiske træning er naturligvis tæt forbundet med håndboldliniens turneringsprogram, og den del vil op til kampe blive vægtet højere. Det er naturligvis også et fokuspunkt for vores træning, at vi kan udvikle spillerne taktisk, dvs. udvikle spilforståelsen samt lære nye spilsystemer.

Til daglig træner piger og drenge i samme hal, hvilket giver et godt socialt sammenhold på linien, og nogle øvelser kan trænes sammen. Men en stor del af træningen foregår kønsopdelt eller opdelt efter niveau eller position, især med henblik på at kunne udfordre og udvikle alle spillere.

Kampe

I år spiller vores pigehold i 2. divison under DHF.

Haarby Efterskole har som mål at stille med et pige- og et drengehold i Skoleligaen, som Dansk Skoleidræt arrangerer. Skoleligaen i Håndbold er en turnering for de bedste skolehold i Danmark og er et tilbud til skoler i Danmark med håndboldlinier, hvor håndbold indgår som et væsentligt element i undervisningen over et helt skoleår. Formålet med Skoleligaen i Håndbold er at tilbyde de bedste ungdomsspillere i Danmark en turnering i skoleregi, som er attraktiv og udviklende. Se www.skoleligaen.dk

Derudover deltager vi i Efterskolernes Håndboldturnering, der samtidig er kvalificerende til Danmarksmesterskabet for Efterskoler.

I løbet af året har vi via et godt samarbejde med de nærliggende efterskoler og håndboldklubber mulighed for at tilrettelægge diverse træningskampe og træningssamlinger.

Hvis du har ønske om at spille kampe eller træne for din hjemklub i løbet af året, kan det lade sig gøre i et omfang, der ikke gå ud over efterskolelivet.

Træneruddannelse
Haarby Efterskoles håndboldlinie tilbyder en træneruddannelse gennem et samarbejde med Dansk Håndbold Forbund. Se www.dhf.dk Så i løbet af året kan du, hvis du har en trænerspire i maven, gennemgå dele af DHFs børnetræneruddannelse og dermed kvalificere dig til et trænerjob. Som en del af uddannelsen er der indlagt idrætsteori, der er obligatorisk for hele håndboldlinien.

 

Trænere: NB og HMM

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram