• Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Badminton

Mål:
Formålet med undervisningen er, at skabe glæde og nysgerrighed, ved og til badminton. Gennem glæden ved badminton skabes et fundament for lysten til at træne og komme tilbage til træningsbanen. Nysgerrighed og motivation handler om udfordringer og det at bevæge sig i zonen for nærmeste udvikling, her er vi udfordret taktisk og teknisk, her er rum for læring (Vygotskij). Et holistisk menneskesyn, en undervisningsform, hvor det "hele" menneske er centrum for undervisningens opbygning er implementeret, som del af det didaktiske stillads der udgør timens forløb. Eleverne får mulighed for, at dygtiggøre sig som trænere i samarbejde med DGI & Badminton Danmark.

Struktur:
Der undervises 3-4 x 1-1,5 time om ugen hen over året, hvor af én undervisningsgang er dedikeret til fysisk træning.

Holdet:
Gennem hele året arbejdes der med udgangspunkt i samarbejde. Vi træner for at gøre hinanden bedre og for at gøre holdet stærkere. Vi hjælper hinanden med tekniske og taktiske øvelser og bruger tid på at analysere vores makkers spil, for sammen at finde progressions muligheder.

Teknisk & Taktisk:
Niveaudifferentierede øvelser til den specifikke spiller og specifikke situation. Der tages udgangspunt i DGI & Badminton Danmarks træningslektioner og træningsøvelser og samtidig bliver der løbende evalueret bl.a. vha. video-feedback.

Kampe:
Vi tilmelder os relevante turneringer, i enten Badminton Danmark, eller i DGI regi.

Træningen varetages af Anders Noer - Træneruddannet hos Badminton Danmark.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram