• Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
 • Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
 • Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
 • Glade elever på Haarby Efterskole
 • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Kreativt projekt

Formål: På Haarby Efterskole har vi årligt et teaterstykke, som skal styrke elevernes oplevelse af fællesskab og give dem en mulighed for at udfolde sig på en mere kropslig og kreativ måde. De skal gennem forløbet have oplevelsen af, at man i fælles flok kan skabe et teaterstykke, med alle dets aspekter: Lys, lyd, scenografi, kostumer, manuskriptskrivning og skuespil. Eleverne skal endvidere styrke deres bevidsthed om, at et projekt af denne størrelse kræver en fælles indsats. De skal lære at arbejde på tværs af projektets værksteder, styrkes i deres oplevelse af fællesskabet, samt have mulighed for at bryde ud af dagligdagens faste ramme.

 

Indhold: Så vidt det er muligt, vælges der et indhold, som er nutidigt og samfundsrelevant. Selve indholdet skaber eleverne selv, hvilket gør at stykket er forskelligt fra år til år. Elever arbejder i denne proces med manuskriptskrivning, hvor de lærer at bygge et manuskript op, så alle andre værksteder er klar over, hvad deres rolle er og hvor der er behov for deres indsats samt en overskuelig og præcis opstilling af replikker.

 

Til at starte med er alle – uanset hvilket værksted de senere melder sig på – med til at brainstorme over, hvad der skal fyldes ind i de rammer lærerne har sat. Når de første par dages brainstorm er ovre, vælger hver elev et af følgende værksteder:

 • Hovedroller: Antallet af hovedroller og hvad deres hovedansvar er, har lærerne på forhånd indskrevet i rammerne. For at få en hovedrolle, skal man gå til audition (dette er det eneste værksted, hvor man skal til audition). De, der får en hovedrolle har nu til opgave at sørge for, at der er en rød tråd i stykket. De skal have det store overblik og samle manuskripter fra de andre skuespilgrupper.  
 • Kor: Dette er ikke et værksted i sig selv, men en ekstra mulighed ved siden af et værksted. Alle, der ønsker det, kan synge med i koret, som er back-up for stykkets sange, eller soundeffekt i nogle scener.
 • Kostumer: Alle kostumer skal enten findes eller laves fra bunden af. Dette værksted sørger for, at hver skuespiller har et kostume, og de skal have overblikket over, hvor disser bruges i stykket. Det kræves ikke, at man på forhånd kan sy, da der også er andre opgaver i kostumeværkstedet, så som at finde allerede eksisterende kostumer og passe dem til.
 • Lys & lyd: Alt, der har med lys, lyd, sound effekts, optagelse af replikker etc. at gøre er det værksteds arbejdsområde. I værkstedet samarbejder man med skuespillerne, og de bruger også tid på at læse og redigere manuskriptet i forhold til lyd og lysønsker. Al opsætning af lys og lyd er dette værksted også ansvarlig for.  
 • Musik: Ligesom kor er musik ikke et værksted for sig selv, men en mulighed for alle de der ønsker at spille. Det er en fordel allerede at kunne spille et instrument, hvis der er tid kan man komme med som uerfaren. Alle de numre der kan spilles live bliver det, derudover kan der være visse soundeffekter, som musikken står for.
 • Scenografi: Dette værksted har ansvaret for alt på og omkring scenen; fra pistoler til store baggrundsmalerier. Det meste laves fra bunden, og værkstedet skal i samarbejde med lys & lyd bygge selve scenen op. Scenograferne skal sørge for de har styr på alle rekvisitter, så de er klar under stykket.
 • Skuespiller: Efter den store fælles brainstorm arbejder de 3-4 skuespillergrupper videre med manuskripterne, og de skal, i fællesskab med alle de andre værksteder, koordinere kostumer, rekvisitter, effekter, musik, kor og lys til stykket. Det er skuespillergruppernes ansvar at få skrevet alt ind i manuskriptet, så de andre værksteder kan se, hvad og hvornår de skal have noget klar. I hver skuespillergruppe vil der være under-hovedroller, som det muligvis også kræver en audition at få. En af deres allervigtigste opgave er, at sørge for de andre værksteder oplever, at de er en lige så vigtig del af processen og ikke bare skal parere ordre.  

Metode: Stykkets overordnede rammer er skabt af de ansvarlige lærere, som beslutter hvad stykket skal handle om og hvilke hovedroller, der skal danne samlingspunktet for stykket. Derudover er der 3 til 4 skuespillergrupper. Hele elevgruppen får muligheden for at vælge mellem at være på scenen eller bag den. Selve indholdet af stykket, skaber eleverne selv, ud fra de overordnede rammer. 

 

Organisation: Alle skolens lokaler inddrages i denne periode, hvor lærere og elever i fællesskab fordeler alle eleverne i arbejdsgrupperne: Lys & lyd, scenografi, kostumer, musik, kor, skuespil og hovedroller. Til hver arbejdsgruppe er der knyttet minimum en lærer.

Lærere er: Annette Christensen, Amelie Dunham, Claes Krogh, Elsebeth H. Madsen, Henrik Møller, Kristian Rud, Lene Ranum og Martin Svane

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram