• Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Åbent foredrag om antiinflammatorisk kost 14. marts
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Har DU ambitioner?

Haarby Efterskole er for dig, der ønsker et skoleår med fokus på faglig, sproglig og sportslig udvikling. Undervisningen er på et højt fagligt niveau, og alle elever har op til 3 fremmedsprog og 10 timers sport hver uge.

På Haarby Efterskole møder du et højt fagligt niveau. Vi er meget stolte af vores dygtige, ambitiøse og engagerede lærere, der vil møde dig med udfordringer, så du efter et år på HE er klar til næste niveau. Vi stiller krav til dig om at møde forberedt samt deltage aktivt i undervisningen og i livet på skolen.

"Det handler også meget om selvdisciplin. Nu har jeg lidt lettere ved at hanke op i mig selv – jeg kan jo se, at de andre gør det, så tænker jeg: ”det må jeg også hellere”. Der er masser af hjælp at få fra vennerne i det boglige. Det er fedt, at der er så mange, man kan få hjælp af" (elevcitat)

Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at guide vores elever videre i livet – og give dem et lille forspring til fremtiden. Det gør vi ved at give eleverne mulighed for at fordybe sig i en af vores faglige studieretninger:

For at vi her på skolen bedst muligt kan føre ovennævnte ud i livet, forventer vi opbakning fra dine forældre omkring de initiativer og arrangementer, som vi som skole står for - og til de krav og udfordringer, som vi stiller til dig.

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at give dig et forspring til din senere opstart på ungdomsuddannelserne.

Læs mere om vores boglige fag her:

Matematik

Eleverne har 4 matematiktimer om ugen, fordelt på 2 moduler.

Formålet med undervisningen
er at gøre eleverne klar til gymnasiale uddannelser. Vi tager udgangspunkt i de færdigheder eleverne allerede har. 

Vi arbejder først og fremmest med det grundlæggende stof. Derefter gennemarbejder vi pensum og laver afstikkere til et højere niveau, som eleverne vil få gavn af senere i deres uddannelse.

Vi arbejder med statistik, algebra, lineære funktioner, sandsynlighed, ikke-lineære funktioner, trigonometri, vækst og økonomi.

Undervejs vil der være mindre prøver og mundtlig træning med det formål at sikre, at eleverne ved, hvor de ligger. Der er derudover 3-4 afleveringsdage i løbet af året.

Dansk

Vi elsker de gode historier, og de oplevelser og den læring vi kan få fra litteraturens verden. I dansktimerne dykker vi ned i sprogets univers, vi analyserer, debatterer, skriver og tænker kloge tanker...

Vi skal for eksempel arbejde med:

Forfatterskaber 
Romaner, noveller, digte 
Andre udtryksmidler 
Nyt og gammelt 
Mundtlig og skriftlig

- Vi kommer hele vejen rundt!

Undervisningen er baseret på at være forberedende til ungdomsuddannelserne, og niveauet er højnet i forhold til 9.klasse. Vi veksler mellem gruppearbejde, selvstændigt arbejde og traditionel klasseundervisning, hvor vi arbejder med forskellige skriftlige og andre udtryk. 

Vi gør meget for, at undervisningen er varierende, udfordrende og lærerig og har samtidig stort fokus på at inddrage IT i planlægningen af de forskellige undervisningsforløb. Det forventes, at eleverne afleverer både større og mindre opgaver samt møder velforberedte til undervisningen.

Ved årets afslutning går alle elever til 10. klasseprøven.

Fysik

Fysik-kemi foregår i skolens eget fysiklokale. Eleverne har 2 moduler om ugen i efterårssemestret og 1 modul ugentligt om foråret.

Under hensyntagen til apparatur, kemikalier og fysiklokalet i det hele taget gennemarbejdes områder indenfor 4 hovedpunkter:

  • Stoffer og fænomener omkring os
  • Det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Liv og miljø
  • Teknolog

Undervisningen veksler mellem tavlegennemgang og diskussion af ukendt stof, demonstrationsforsøg af både lærer og elever samt elevforsøg i grupper under vejledning. Der er i undervisningen både en historisk, nutidig og fremtidig perspektivering. Ved gennemførelse af fysik-kemi på HE er eleven meget velforberedt i forhold til de udfordringer af naturvidenskabelig karakter, der måtte komme i gymnasiet.

Kulturfag

Alle elever undervises i kulturfag 1 modul hver uge.

Formålet med dette fag
er at give eleverne en indsigt i og forståelse for vores kulturelle identitet som danskere i Danmark, Europa og verden.

Kulturfaget ses som et "dannelsesfag", der skal hjælpe eleven til at forstå det danske samfund såvel historisk som politisk. Emnerne der berøres strækker sig fra Grundtvig, Grundloven og parlamentarisme til partiprogrammer, valgregler og måder, hvorpå man kan gøre sin indflydelse gældende, når man er 16 år.

I kulturfag diskuterer vi aktuelle emner, kulturforståelse, værdier og fordomme, ligesom vi i dette fag forsøger at give eleverne en fornemmelse af det internationale rum, som Danmark bevæger sig i og er en del af. I den sammenhæng sættes der fokus på Danmarks rolle vis a vis de øvrige nordiske lande, vores EU medlemsskab, EUs forskellige institutioner samt FNs rolle som global organisation.

Det er i kulturfagsklassen, at det obligatoriske udvekslingsprogram med studerende fra en anden europæisk skole forberedes.

Læs mere om udvekslingsprogrammet

Det er vores ambition, at du i tiden på HE udvikler dig på det faglige område, og dermed er motiveret og fagligt klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram