• Ny badmintonlinje på Haarby Efterskole
  • Glade elever på Haarby Efterskole
  • Håndboldlinjen på Haarby
Se facebook opslag

Masser af oplevelser

Der sker mange spændende ting i løbet af et år på Haarby Efterskole. Herunder kan du klikke og læse om nogle af dem.

Intro dage

Velkommen til dit nye hjem

Efterskolelivet er på mange måder anderledes end det eleverne er vant til. For de fleste er det en stor omvæltning pludselig at skulle dele hjem med 120 andre unge. Derudover er der nye leveregler, vaner og nye lærere.

Vi forsøger gradvis i løbet af de første dage at tilvænne eleverne til deres nye hjem, hverdag og kammerater.

Hvad vil det sige at være efterskoleelev på Haarby Efterskole? Hvordan fungerer hverdagen? Hvilke forventninger har skolen til eleverne?
- nogle af disse spørgsmål besvarer vi i intro-dagene.

De første dage byder bl.a. på:

  • sport på din linie
  • kreative opgaver
  • fællessang & historiefortælling
  • information om skolen
  • overnatning uden for skolen med lejrbål, hygge og samvær

Vigtigst af alt handler de første dage om at eleverne indbyrdes lærer hinanden at kende. Først på værelset, så i kontaktgruppen, dernæst i stamgruppen og til sidst alle de andre elever på skolen.

Temadage

Anderledes dag på HE

Vi bruger i løbet af året flere hele og halve dage til noget helt andet end det sædvanlige.Vi tænker i mange alternative baner og rammer, men idræt, stoffer, kulturnat samt kost og sundhed er nogle oplagte eksempler på områder, hvor vi kunne arbejde banebrydende. Nogle gange hiver vi skolen op med rode og arbejder med andre sider af os selv, andre gange fordyber vi os i fagene verden.

Formålet med dagene

Temadagene skal være med til at sætte fokus på nogle af de sider i livet, som vi måske går og glemmer i hverdagen.
Dagene bruges til at tænke anderledes og til at sætte eleverne i andre situationer, end dem de møder til daglig.
Vores ønske er at dagene sætter sig nogle spor, og at de giver eleverne en oplevelse både individuelt og kollektivt. Fagligt vil vi også gerne bruge dagene til at skaber nye muligheder for undervisning og fordybelse via den mere sammenhængende undervisningstid

Fagdage

Fagdagene er som oftest halve dage, hvor vi arbejder intenst indenfor et fagområde. Det kunne fx være en danskdag, hvor vi arbejder i dybden med en spillefilm, eller en tyskdag, hvor alt på skolen foregår på tysk.

Liniebyt

I løbet af året prøver alle elever de andre idrætslinier af. Dvs. at alle dansere også skal opleve en håndboldtræning på egen krop, fodboldspillerne skal også danse osv. Det er sjovt og for mange også en øjenåbner i forhold til andres sportsgren...

OSO - obligatorisk selvvalgt opgave

Din fremtid er nu...

OSO-opgaven laves i løbet af 5 hele dage, med optaktsdage nogle uger i forvejen. Den munder ud i en skriftlig rapport med mulighed for fremlæggelse. Udover den skriftlige rapport kan der suppleres med andre præsentationsformer, såfremt dette er relevant for opgaven.

Under opgaveforløbet tilbydes eleven vejledning fra en udvalgt lærer. Tidspunkter for vejledning aftaler elev og lærer indbyrdes.

Arbejdsproces, produkt, fagligt indhold, informationssøgning og eventuel fremlæggelse vurderes i en skriftlig udtalelse, der vedlægges prøvebeviset. Såfremt eleven ønsker det, gives en samlet karakter for hele opgaveforløbet.

Galla

Festlig fest

Galla er en af begivenhederne i den sidste uge på skolen. Det er en aften, hvor der er tradition for flotte kjoler og fine jakkesæt. Desuden er der gallafestmiddag, underholdning og andre former for indslag i spisesalen. 

Senere på aftenen bydes der op til dans - først lancier, som er øvet i forvejen, herefter er der fri dans...;-) 

Outro

Den sidste uge sammen...

Her gælder det, at vi får sagt ordentligt "på gensyn" til hinanden.

Vi starter ugen med at tage væk fra skolen og ud i naturen i 2½ dag, hvor vi sammen trækker minder fra årets gang frem. Stedet er Helnæs Mølle, hvor eleverne bor sammen i kontaktgrupper i indianertelte med en fantastisk udsigt ud over Helnæsbugten. Eleverne cykler selv ud til møllen med den oppakning, som de mener, de har brug for.  

Helnæs Mølle er et dejligt naturområde, hvor vi kan bade, sejle i kano, surfe eller spille bold med og mod hinanden. Vi afholder også et mindeløb, hvor episoder fra årets gang indgår.


Udover det du kan læse herover og på de øvrige sider, så har eleverne på Haarby Efterskole også stor indflydelse på indholdet af et skoleår. Dels ved selv at være aktive i fritiden på skolen, ved at være med til at arrangere forskellige ting, og dernæst lige så vigtigt ved at bakke op omkring det som andre har lagt kræfter i at få op at stå.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby

E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk

Tlf.: 64 73 33 10

instagram