• Idrætslinje og studieretning på Haarby Efterskole
  • Idrætslinje og studieretning på Haarby Efterskole
  • Idrætslinje og studieretning på Haarby Efterskole
  • Idrætslinje og studieretning på Haarby Efterskole
  • Idrætslinje og studieretning på Haarby Efterskole
  • Idrætslinje og studieretning på Haarby Efterskole

Udveksling med andre lande

På Haarby Efterskole vil vi gerne forberede og motivere vores elever til et liv i en globaliseret verden. Derfor rejser alle elever på et udvekslingsophold i Europa for at opleve og lære om en anden kultur.

Udvekslingen har flere formål:

Styrke elevens sproglige kompetencer
Udvekslingssproget er altid engelsk, og det er vores erfaring, at når eleverne møder andre, hvis første fremmedsprog også er engelsk, så mødes de i øjenhøjde og tør meget mere, end hvis de skulle tale med en, hvis modersmål er engelsk. De fleste elever får styrket deres engelske sprog og får succesoplevelser, når de opdager, at de kommunikerer fint på engelsk.

”Jeg lærte at kommunikere bedre, fordi jeg øvede mig og desuden blev mit ordforråd udvidet” (Rasmus, årgang 14-15)

Øge tolerancegraden overfor det anderledes 
Fordomme, stereotyper og almindelig skepsis overfor det, vi ikke kender, bliver sat på en prøve, når vi lærer et andet menneske at kende og finder ud af, at han er et ligeså komplekst individ som vores egne venner og os selv.

”Jeg var meget forudindtaget, og nu ved jeg, at det var dumt, for jeg endte med at se disse mennesker med anderledes øjne. De gav mig muligheden for at opleve, hvordan de er og lever, og behandlede mig så godt” (Matilde, årgang 14-15)

Få indsigt i en anden kultur. 
I modsætning til en turistrejse, hvor vi ’udefra’ forsøger at forestille os, hvordan det må være at bo og leve i det land, vi besøger, så får vi med den private indkvartering mulighed for at opleve ’indefra’. Det er en ganske anderledes berigende oplevelse, der virkelig tvinger til at vi forholder os til ’det anderledes’ – vi observerer, undres, reflekterer og stiller spørgsmål.

”Det var interessant at tale med de polske elever. De havde meget anderledes perspektiver på mange ting: skolesystem, teenage liv, kultur og mange andre ting. Det er godt at vide, hvad andre nationaliteter og unge i andre lande mener om det at være teenager” (Mollie, årgang 14-15)

Styrke venskaber på tværs af landegrænser 
Alle efterskoleelever kommer på efterskolen med ønsket om at få nye venner, og det lykkes faktisk nogen også at danne venskaber, der rækker ud over efterskoleopholdet. Dette venskab er måske elevens første skridt ud på den globale ’net-working’ scene både hvad angår uddannelse og karrierevalg.

”Jeg planlægger at holde kontakten og vi snakker allerede om at besøge hinanden næste år” (Dina, årgang 14 -15)

Personlig udvikling 
For mange er udvekslingen en udfordring, hvor de kommer ud af deres tryghedszone og skal overvinde personlige grænser. Det kan være svært at forestille sig at skulle bo hos en familie, man ikke kender, og som man måske ikke kan kommunikere med, men som regel viser det sig jo at være en super oplevelse, og selv dem, der mødte besværligheder undervejs, ender med at sige, at de har lært rigtig meget af det.

”Jeg lærte at jeg ikke behøver være så skeptisk. Jeg skal bare hoppe ud idet. Ugen blev meget bedre end jeg havde forventet” (Matilde, årgang 14-15)

Vi rejser IKKE langt væk, fordi vi tror på at udbyttet af udvekslingen er omvendt proportionalt med hvor store kulturforskellene er, og fordi vi gerne vil dyrke forståelsen og respekten mellem vore tætteste naboer og os.

Rent praktisk foregår udvekslingen på den måde, at hver elev får en partner, som han/hun er ansvarlig for når der er besøg, og det er den person, man har med hjem i weekenden.   Når der skal være genbesøg i det pågældende land, indkvarteres den danske elev hos sin partner.  Udvekslingen – både ud og hjemme – er en uge.

Haarby Efterskole - Assensvej 8 - 5683 Haarby - E-mail: he(at)haarbyefterskole.dk - Tlf.: 64 73 33 10

instagram